Młodzieżowa Rada Powiatu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Włoszczowskiego

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starosta Włoszczowski zarządził wybory do  Młodzieżowej Rady Powiatu Włoszczowskiego I kadencji.

Kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Powiatu mogą zgłaszać:

  • samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu,
  • organizacje pozarządowe działające z młodzieżą lub na jej rzecz, funkcjonujące
    na terenie Powiatu,
  • sami zainteresowani (zgłoszenie indywidualne).

Kandydować mogą osoby w wieku od 15 lat (ukończonych w dniu wyboru) do 24 lat, zamieszkałe na terenie Powiatu Włoszczowskiego, będące przedstawicielem samorządu uczniowskiego szkoły ponadpodstawowej lub organizacji pozarządowej działającej
z młodzieżą lub na jej rzecz - z terenu Powiatu.

Kandydować mogą także osoby, które dokonają zgłoszenia indywidualnego. W tym przypadku należy przedstawić listę poparcia zawierającą co najmniej 10 podpisów osób, które w dniu udzielenia poparcia nie ukończyły 26 lat i stale zamieszkują na terenie Powiatu Włoszczowskiego.

Zgłoszenie kandydata dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, który należy złożyć
w punkcie podawczym Starostwa lub przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa lub na adres mailowy: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2022 r. O skuteczności nadesłania w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu na wskazany adres poczty elektronicznej, a o skuteczności złożenia - pieczęć́ wpływu.

Zgłoszenia złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wyboru radnych dokonuje Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Starostę Włoszczowskiego.

Szczegółowe informacje o wyborach można uzyskać pod numerem telefonu: 41/39-44-976.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-18
Data publikacji:2022-10-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:1025