RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski z dn. 24.07.2020  poz. 662, ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego otrzymały środki finansowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te, zwane dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone mogą być wyłącznie na wydatki majątkowe oraz na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Włoszczowski otrzymał wsparcie na następujące zadania:

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków
na odcinku od km 6+250 do km 6+860

Długość: 610 metrów

Całkowita wartość zadania: 1 642 644,36 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 960 907,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 210 786,48 zł
Środki Powiatu: 150 950,88 zł
Dofinansowanie z Gminy Krasocin: 320 000,00 zł
 
Główny wykonawca: Zakład Budowlano - Drogowy „DUKT” Włoszczowa
 
W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę i nawierzchnię bitumiczną, chodniki i zjazdy z kostki i kruszywa oraz pobocza. Zrobiono też odwodnienie, wykonano roboty wykończeniowe i zabezpieczające, ustawiono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome.
 

 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jeżowice–Łachów
w miejscowości Kurzelów od km 0+270 do km 1+184”

Długość: 914 metrów

Całkowita wartość zadania: 1 083 891,17 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 867 112,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 215 327,77 zł
Środki Powiatu: 1 156,20
 
Główny wykonawca: firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Polędzia.
 
W ramach zadania wykonano: poszerzenie jedni, wybudowano chodniki, wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, przebudowano przydrożny rów, wybudowano wpusty deszczowe wraz z przykanalikami i drenaż liniowy, a także przepusty pod zjazdami. Dokonano również regulacji zaworów wodociągowych i regulację wysokościową studni kanalizacji telekomunikacyjnej oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej. Wykonano też zjazdy z kostki brukowej, pobocza z tłucznia i oznakowanie pionowe i poziome.
 
Kalendarium:
- 6 lipca 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
- 17 sierpnia 2021 r. – rozpoczęcie robót
- 5 listopada 2021 r. – zakończenie robót
- 26 listopada 2021 r. – odbiór techniczny
- 25 stycznia 2022 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów - Jeżowice – Łachów
w miejscowości Kurzelów w km 1+184 do km 1+915”

Długość: 731 metrów

Całkowita wartość zadania: 746 962,40 zł
Środki rezerwy subwencji ogólnej: 373 481,26 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 206 552,91
Środki Powiatu: 166 928,23 zł
 
Główny wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp.k. z Włoszczowy
 
Prace objęły: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnieniowe, roboty dotyczące ułożenia podbudów i nawierzchni, roboty wykończeniowe, prace w zakresie oznakowania oraz roboty w zakresie budowy kanału technologicznego.
 
Kalendarium:
- 10 sierpnia  2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
- 11 października 2021 r. – rozpoczęcie robót
- 10 grudnia 2021 r. – zakończenie robót
- 21 grudnia 2021 r. – odbiór techniczny
- 25 stycznia 2022 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi
 
 

 

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów – Jeżowice – Łachów
od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice

W ramach zadania przebudowano 1,2 km drogi powiatowej. Wykonano konstrukcję jezdni szerokości 4 metrów z mijankami i zjazdy z kruszywa. Zostało również utwardzone pobocze i zamontowane oznakowanie pionowe, a istniejący przepust pod koroną drogi został wyremontowany. Inwestycję zrealizował Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Sp.k.

Droga w Jeżowicach przed przebudową

Droga w Jeżowicach w trakcie przebudowy

Droga w Jeżowicach po przebudowie

 
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0247T
ul. Koniecpolska we Włoszczowie na odc. o dł. około 0,85 km od skrzyżowania
z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy”
 
 
 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0252T
Ciemietniki-Pilczyca od km 5+220 do km 8+725”

 

 

„Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie”

 

 

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej i kosztorysowej)
na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu
z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie”

 

„Funkcjonalizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez adaptację pomieszczeń
i wyposażenie pracowni TK, przebudowę i doposażenie Oddziału Chirurgii oraz wymianę wind”

 

 

 

Modernizacja Oddziału Hospicjum Stacjonarnego ZOZ we Włoszczowie

 

W ramach remontu powstały nowe drzwi wejściowe przeciwpożarowe, poszerzono wszystkie drzwi do sal dla łatwiejszego transportu chorych, zlikwidowano stare okna i wstawiono nowe, wymieniono część instalacji elektrycznej, pomalowano ściany i położono płytki. Zmieniła się aranżacja pomieszczeń

Oddział Hospicjum Stacjonarnego ZOZ we Włoszczowie w trakcie remontu

Oddział Hospicjum Stacjonarnego ZOZ we Włoszczowie po zakończeniu remontu

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla „Przebudowy Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie”


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla „Modernizacji oraz przebudowy budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacji”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-01
Data publikacji:2021-03-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:5110