Seniorze, uważaj na nieuczciwych sprzedawców!

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Przedsiębiorcy winni wykonywać swoją działalność starannie, profesjonalnie i zgodnie z prawem. Niestety niekiedy część z nich rażąco narusza przepisy. Nierzetelni przedsiębiorcy często postępują w sposób nieuczciwy wobec Konsumentów Seniorów naruszając ich prawo do informacji o warunkach zawieranych umów.

Poniżej opisano najczęściej stosowane nieuczciwe działania sprzedawców, w efekcie których mogą Państwo podpisać niekorzystną dla siebie umowę lub umowę z nowym dostawcą.

  • Do Państwa domu przychodzi lub dzwoni osoba, która przedstawia się, jako przedstawiciel dotychczasowego dostawcy prądu lub operatora telefonicznego. Osoba ta twierdzi, że kontaktuje się w sprawie przedłużenia lub aktualizacji umowy (podpisania aneksu) albo proponuje atrakcyjną ofertę promocyjną. W rzeczywistości często reprezentuje ona innego przedsiębiorcę, a jeżeli podpiszą Państwo umowę, może to oznaczać zmianę operatora i nową umowę.
  • Osoba, która przychodzi do Państwa domu twierdzi, że spisuje liczniki lub wymienia urządzenia (np. aparaty telefoniczne, liczniki), czasem przedstawia się jako ankieter albo kurier rzekomo doręczający bezpłatną przesyłkę. Jeżeli podpiszą Państwo przedłożone przez nią dokumenty (np. rzekomy protokół odbioru telefonu lub przesyłki albo ankietę) może to oznaczać nową umowę.
  • Są Państwo zapewniani, że nabywają usługę po niższej cenie niż ta, którą dotychczas Państwo opłacali. Nie są Państwo informowani o dodatkowych kosztach, albo o tym, że niższe opłaty dotyczą tylko kilku pierwszych miesięcy obowiązywania umowy.
  • Przedstawiona Państwu do podpisania umowa skonstruowana jest w sposób nieczytelny i wprowadzający w błąd (np. stosowana jest mała czcionka, układ dokumentu utrudnia łatwe odnalezienie istotnych informacji, nazwa przedsiębiorcy jest mało wyrazista) a „kurier” ponagla do jak najszybszego podpisania dokumentów bez faktycznej możliwości zapoznania się z ich treścią.
  • Po zawarciu umowy nie otrzymują Państwo egzemplarza dokumentów dla siebie. Dlatego nie można ustalić warunków umowy, nazwy i adresu przedsiębiorcy ani skorzystać z przysługujących uprawnień do odstąpienia od umowy, gdyż nie wiadomo do kogo należy się zwrócić.

Urząd Komunikacji Elektronicznej w specjalnym filmie przestrzega przed nieuczciwymi przedstawicielami handlowymi operatorów telekomunikacyjnych: https://youtu.be/UmD69-DyAsE

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-26
Data publikacji:2018-02-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:6157