Zespoły ludowe, chór

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

"ALE BABKI" z Komparzowa

Zespół "Ale Babki" z Komparzowa zadebiutował w 2008 roku podczas Dożynek Powiatowych w Kluczewsku. Panie występowały wówczas jako Koło Gospodyń Wiejskich z Komparzowa. Podczas trwania dożynek ogłosiły konkurs na nazwę dla ich zespołu. Na kartach do głosowania, które były dostępne na stoisku promocyjnym koła, padały różne propozycje, z których ostatecznie wybrano nazwę "Ale Babki".
Zespół występuje na różnego rodzaju uroczystościach i imprezach gminnych i powiatowych. Od początku swojego istnienia reprezentuje Gminę Kluczewsko na Dożynkach Powiatowych (w 2008 r. w Kluczewsku, w 2009 r. w Krasocinie, w 2010 r. w Seceminie, w 2011 r. w Kluczewsku, w 2012 r. we Włoszczowie). Panie z Komparzowa w 2010 roku brały udział w I Powiatowym Konkursie na Potrawę Regionalną prezentując "Gołąbki po Komparsku".


"MELODIA" z Oleszna

Zespół "Melodia" z Oleszna powstał w 2005 roku. Jego kierownikiem muzycznym jest Ryszard Gaj, organista kościoła w Olesznie. Grupa liczy 22 osoby (13 pań i 9 panów). Zespół zadebiutował koncertem piosenek i przyśpiewek ludowych podczas dożynek gminnych w Olesznie we wrześniu 2005 roku. "Melodia" występuje podczas uroczystości gminnych oraz patriotyczno-religijnych, które odbywają się w gminie Krasocin, a także, na zaproszenie, koncertuje na terenie powiatu włoszczowskiego. W repertuarze zespołu jest około 100 pieśni i piosenek. Do niektórych z nich teksty napisała członkini zespołu Małgorzata Grabiec.
Zespół funkcjonuje pod dwiema nazwami: Zespół "MELODIA" z Oleszna i CHÓR PARAFIALNY przy parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Olesznie.
W 2010 roku mogliśmy oglądać występ zespołu, m.in. na II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach, na festynie rodzinnym Powitanie Lata we Włoszczowie oraz na Dożynkach Powiatowych w Seceminie. Zespół reprezentował Gminę Krasocin również w 2012 r. na Dożynkach Powiatowych we Włoszczowie.


"MOSKORZEWIANIE" z Moskorzewa

Zespół Ludowy "Moskorzewianie" powstał we wrześniu 2007 r. przy Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie. Pomysłodawczynią założenia zespołu była Kamila Matyja. W skład zespołu wchodzą 24 osoby: 20 pań i 4 panów.
Zespół prezentuje muzykę ludową i obyczajową, a w programie łączy śpiewy i wiersze obyczajowe z tańcem. Przy akompaniamencie Leszka Wawrzyły, nauczyciela zespołu, wykonuje takie utwory, jak: "My dziewczyny z Moskorzewa", "Nasze Chłopy", "Skorołeś mnie, Boże".
"Moskorzewianie" debiutowali 3 maja 2008 r. na Festynie Majowym w Moskorzewie. W tym też roku zespół prezentował się m.in. na Dniach Otwartych Drzwi ŚODR w Modliszewicach i na Dożynkach Gminy Moskorzew w Chlewicach. Na VIII Dożynkach Powiatowych w Kluczewsku 17 sierpnia 2008 r. zespół wystąpił już w jednolitych strojach ludowych.
"Moskorzewianie" chętnie występują podczas imprez i uroczystości gminnych i powiatowych. Co roku reprezentują Gminę Moskorzew na Dożynkach Powiatowych, natomiast podczas cyklicznej majowej imprezy "Święto Pieroga" w Moskorzewie lepią tysiące pierogów aby poczęstować nimi przybyłych gości. W 2009 r. zespół wystąpił m.in. na VII Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego. W 2010 r. "Moskorzewianie" wydali śpiewnik, a w 2011 r. i 2012 r. można ich było posłuchać m.in. podczas III i IV Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. W lipcu i sierpniu 2011 r. "Moskorzewianie" nagrali również 20 utworów muzyki ludowej oraz własnych kompozycji, które zostały zaprezentowane słuchaczom na antenie Radia Kielce w audycji "Graj Kapelo".
Od początku swojej działalności zespół oprócz śpiewania zajmuje się również promowaniem tradycyjnych potraw związanych z terenem Gminy Moskorzew. W 2008 r. zespół otrzymał II nagrodę w konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów za nalewkę miętową "Kamcia". Rok później w tym samym konkursie również zdobył II miejsce za "Nadzienie Moskorzewskie Hrabiny Potockiej". W 2010 roku panie z Moskorzewa brały również udział w I Powiatowym Konkursie na Potrawę Regionalną prezentując "Kurę Bulinkę" oraz "Kurze Stopki - Omyłki" - które zdobyły III miejsce. W 2012 r. podczas Konkursu "Moskorzewianie" dostali wyróżnienie za "Najładniejszy stół".


"PRZEPIÓRECZKA" z Żelisławic

Zespół Ludowy "Przepióreczka" powstał w 1979 roku, w 26-osobowym składzie. Kierownikiem została Władysława Jarmuda, a koordynatorem muzycznym Julian Mędrala. "Przepióreczka" zadebiutowała na szkoleniu społeczno-politycznym kobiet z kół gospodyń wiejskich w Szkole Podstawowej w Żelisławicach. Lata 1980-86 przyniosły zespołowi liczne występy oraz nagrody, m.in. w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich w Częstochowie, Kłobucku i Koniecpolu.
W okresie 1988-1992 nastąpiła przerwa w działalności zespołu.
Odrodzona "Przepióreczka" aktualnie występuje w 12-osobowym składzie. Kierownikiem zespołu nadal jest Władysława Jarmuda.
"Przepióreczka" swój program prezentuje na przeglądach, festynach, dożynkach, widowiskach oraz imprezach regionalnych i lokalnych. W repertuarze zespołu, oprócz piosenek ludowych i przyśpiewek, są również obrzędy związane z tradycją świętokrzyską: Kopanie ziemniaków, Narodziny chleba, Jak to ze lnem było, Majówka, Herody, Pranie u Rozalki, Od Wielkiego Czwartku.
Do najważniejszych nagrodzonych występów "Przepióreczki" należą: Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych (Koniecpol 1994 rok, Częstochowa 1997 rok), Wojewódzki Przegląd Grup Kolędniczych (Żarki 1998 rok, Masłów 2001 rok), Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych (Koniecpol 1999 rok), Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek (Włoszczowa 2000 rok), Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych (Tarnogród 2002 rok), Dni Chleba w Staszowie w 2002 roku, Dni Szczekocin i Kultury Ludowej w 2003 roku, Dzień Otwartych Drzwi w Modliszewicach w 2004 roku oraz Dni Włoszczowy w 2005 roku. Zespół corocznie występuje podczas dożynek powiatowych i gminnych, a w 1999 roku reprezentował powiat włoszczowski na I Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Opatowie. W 1999 roku z okazji 40-lecia Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury zespół wystąpił na deskach Kieleckiego Domu Kultury. Program patriotyczny "Przepióreczki" przedstawiły również w audycji słowno-muzycznej "Naczelnik w sukmanie" w Szczekocinach w 1998 roku oraz w X Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości o tematyce Kościuszkowskiej w Połańcu w 2000 roku. Obrzęd "Od Wielkiego Czwartku" był nagrywany przez telewizję "Nasza" z Radomska.
Zespół "Przepióreczka" w 2012 r. wziął udział w III Powiatowym Konkursie na Potrawę Regionalną. Przygotował, m.in. Polewkę wiejską z Żelisławic. Potrawa ta zdobyła II miejsce w kategorii "Potrawa ściśle związana z regionem".


"CYRANECZKA" z Psar

Zespół Ludowy powstał przy Kole Gospodyń Wiejskich w Psarach w 1985 roku z okazji Dożynek Gminnych. Dalszą działalność zawiesił. Reaktywowanie zespołu nastąpiło, pod nazwą Zespół Ludowy "Cyraneczka", w 2011 roku dla potrzeb Dożynek Gminnych w Psarach.
W skład grupy wchodzi 19 osób: Maria Malinowska (kierownik muzyczny), Teresa Kopanicka (kierownik zespołu), Bożena Gęsikowska, Anna Gil, Irena Gęsikowska, Krystyna Lis, Danuta Kwiecień, Maria Krzysztofik, Ewa Napora, Wiesława Pośpiech, Jadwiga Skiba, Zofia Tonder, Henryka Wiśniewska, Sylwia Śmietana, Daniel Śmietana, Robert Śmietana, Teresa Ziarnowska, Barbara Stefańska i Stefania Marczak.
Zespół "Cyraneczka" kultywuje tradycje ludowe i występuje na różnych imprezach cyklicznych i okolicznościowych na terenie Gminy Secemin oraz Powiatu Włoszczowskiego.
Zespół z Psar w swoim dorobku ma m.in. wyróżnienie podczas Przeglądu Zespołów i Kapel Ludowych w Szczekocinach, II miejsce za "Najładniejsze stoisko" podczas Włoszczowskich Targów Runa Leśnego 2012, I miejsce w konkursie na przyśpiewkę ludową podczas Przeglądu Zespołów Ludowych 2012 w Seceminie oraz dwie nagrody w Przeglądzie Piosenki Biesiadnej 2012: III miejsce (w kategorii "KGW, organizacje, stowarzyszenia, soliści, pozostałe zespoły") za występ i wyróżnienie za "Najlepszą prezentację stołu biesiadnego".


"ZŁOTY KŁOS" z Secemina

Zespół Ludowy "Złoty Kłos" istnieje od 1976 roku. Powstał przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Seceminie i początkowo liczył 21 osób (12 pań, 5 panów, 4 muzykantów). Kierownikiem została Krystyna Wawrzak.
"Złoty Kłos" zadebiutował na Święcie Spółdzielczości w Koniecpolu oraz na Święcie Ludowym w Seceminie. Od tego czasu systematycznie uświetnia imprezy na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Aktualnie w zespole występuje 10 pań, 4 panów i 4 muzykantów, a kierownikiem jest Teresa Kącka.
"Złoty Kłos" prezentuje się podczas przeglądów, festynów, dożynek gminnych i powiatowych, uroczystości patriotycznych i kościelnych. W repertuarze zespołu są piosenki ludowe oraz obrzędy: Jasełka, Majówka, Oczepiny, Święty Szczepan, Dożynki "U Jaśnie Pana".
W dorobku artystycznym "Złotego Kłosu" znajdują się liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych KGW w Kłobucku w 1978 roku, I miejsce na Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Żywcu w 1983 roku. Zespół występował w Koniecpolu, Częstochowie, Szczekocinach, Kłobucku, Busku, Kazimierzu nad Wisłą, Kielcach. Każdego roku na dożynkach powiatowych i gminnych można posłuchać ich piosenek ludowych.
Zespół w 2012 r. podczas Włoszczowskich Targów Runa Leśnego otrzymał Nagrodę Starosty dla Najstarszego Zespołu Ludowego w Powiecie Włoszczowskim. W tym samym roku zdobył III miejsce w III Powiatowym Konkursie na Potrawę regionalną w kategorii "Najsmaczniejsza potrawa" za "Żeberka pieczone ze śliwkami" oraz II miejsce podczas Przeglądu Piosenki Biesiadnej w kategorii "KGW, organizacje, stowarzyszenia, soliści, pozostałe zespoły".


"DZIERZGOWIANIE" z Dzierzgowa

Zespół "Dzierzgowianie" istnieje od 1985 roku, a w jego skład weszli miejscowi rolnicy, entuzjaści folkloru. Przez ponad 20 lat działalności w zespole śpiewało 35 osób. Aktualnie "Dzierzgowianie" występują w 13-osobowym składzie. Zespół kultywuje kulturę folklorystyczną związaną z zachodnią kielecczyzną, na co wskazuje ich strój ludowy. W repertuarze znajdują się piosenki ludowe, kuplety obyczajowe oraz wesołe gawędy.
"Dzierzgowianie" oprócz występów na imprezach gminnych i powiatowych brali udział w konkursach i festiwalach. Czołowe miejsca i nagrody zdobyli, m.in. na: Wojewódzkich Konkursach Zespołów Folklorystycznych w Częstochowie (I, II i III miejsce), Krajowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Kielcach (III miejsce), Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem (III miejsce).
Zespół kilkakrotnie prezentował się na estradzie folkloru towarzyszącej uroczystościom: Krajowym Jasnogórskim Dożynkom w Częstochowie, Dymarkom Świętokrzyskim, Ogólnopolskim Spotkaniom Zespołów Scenicznych w Padkowie oraz Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Warszawie.
Z okazji 20-lecia istnienia "Dzierzgowianie" zdobyli nagrodę na Jubileuszu Juliuszy zorganizowanym w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. W 2000 roku zespół reprezentował powiat włoszczowski na Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Busku. "Dzierzgowianie" występowali w audycji radia Kielce Jesień Folklorystyczna, a w Telewizji Katowice prezentowali piosenki i taniec. Podczas Dożynek Powiatowych w Moskorzewie w 2005 roku, 5 osób z zespołu: Barbara Krotla, Wanda Krotla, Maria Gołuch, Monika Szczerba, Marcin Wójcik zostało wyróżnionych odznaką Ministra Kultury RP "Zasłużony działacz kultury". Zespół w 2010 r. brał udział w I Powiatowym Konkursie na Potrawę Regionalną, wystąpił wówczas na scenie, a do konkursu zgłosił 3 potrawy. Rok później (w 2011 r.) we wspomnianym Konkursie "Dzierzgowianie" zdobyli I miejsce za "Karpia pieczonego - faszerowanego", a w 2012 r. II miejsce w kategorii "Najsmaczniejsza potrawa" za "Gęś pieczoną po dzierzgowsku".
Zespół w 2011 r. wziął udział w I Włoszczowskich Targach Runa Leśnego. Zdobył wówczas I miejsce w konkursie na "Najładniejsze stoisko", a z rąk Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszczowa otrzymał nagrodę specjalną za wymyślenie i wykonanie piosenki o tematyce leśnej. "Dzierzgowianie" swój sukces powtórzyli również podczas Targów Runa Leśnego w 2012 r., gdzie również zdobyli I miejsce za "Najładniejsze stoisko".


"KWILINIEC" z Kwiliny

Zespół Ludowy "Kwiliniec" z Kwiliny powstał w 2010 roku, choć pomysł zorganizowania takiego zespołu zrodził się już w 2009 r. Zespół liczy 11 członków (8 kobiet i 3 mężczyzn).
W repertuarze znajdują się własne kompozycje.
Zespół Ludowy z Kwiliny zadebiutował w czerwcu na Pikniku w Radkowie. Mogliśmy ich oglądać również na Dożynkach Powiatowych w Seceminie (2010 r.), gdzie zaprezentowali się w nowych jednolitych strojach oraz na Dożynkach Powiatowych w Kluczewsku (2011 r.) i Dożynkach Powiatowych we Włoszczowie (2012 r.). W 2010 r. zespół brał udział w I Powiatowym Konkursie na Potrawę Regionalną, gdzie oprócz występu na scenie członkowie zespołu zaprezentowali potrawę "Kućmok po Kwilińsku". W 2011 r. "Kwiliniec" otrzymał podczas Konkursu wyróżnienie za "Murzynek kwiliński" i zaprezentował się na scenie.
W latach 2011 - 2012 Zespół Ludowy z Kwiliny występował i prezentował swoje stoiska podczas Włoszczowskich Targów Runa Leśnego oraz podczas Przeglądu Piosenki Biesiadnej. Wystąpił też, m.in. podczas III i IV Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. W 2012 r. "Kwiliniec" wziął również udział w Przeglądzie Zespołów Ludowych w Seceminie, gdzie zdobył III miejsce w konkursie na przyśpiewkę ludową.


"STOKROTKI" z Czarncy

Młodzieżowy Zespół Ludowy "Stokrotki" powstał w 2003 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Czarncy. Należy do niego młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego z tej miejscowości. W skład zespołu wchodzi 11 dziewcząt oraz 2 chłopców. Założycielką i opiekunem "Stokrotek" jest Małgorzata Kotulska - polonistka ze Szkoły Podstawowej w Czarncy, a na akordeonie i instrumentach klawiszowych przygrywa Rafał Bednarczyk - muzyk z Domu Kultury we Włoszczowie. Zespół propaguje i kultywuje tradycje ludowe Czarncy i regionu świętokrzyskiego. W kolorowych strojach, typowych dla naszego regionu "Stokrotki" śpiewają piosenki ludowe kiedyś znane i lubiane, a dziś często już zapomniane.
Zespół występował na Dniach Otwartych Drzwi w Modliszewicach, Dożynkach Powiatowych, Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego, Dniach Włoszczowy, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i uroczystościach szkolnych. W 2006 roku "Stokrotki" reprezentowały powiat włoszczowski na Dożynkach Wojewódzkich w Starachowicach, a w 2012 r. na Dożynkach Wojewódzkich w Pińczowie.


"KONICZYNKA" z Konieczna

W ramach klubu 4H działającego przy Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie powstał zespół ,,Koniczynka". Aktualnie należy do niego 15 uczniów z klas IV-VI. W skład zespołu wchodzi 12 dziewcząt i 3 chłopców.
Założycielką i prowadzącą "Koniczynki" jest Ewa Rydzek - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie.
Repertuar prezentowany przez zespół nawiązuje do tradycji i obrzędów polskiej wsi. Dotychczasowa działalność zaowocowała udziałem i nagrodami w ramach konkursów wojewódzkich: "Ziemia to ogród, a my odkrywamy jego tajemnice" (2004 rok), I Przeglądu Dorobku Artystycznego Klubów 4H Ziemi Świętokrzyskiej ,,Wracajmy do tradycji". W 2006 roku zespół występował na Dożynkach Powiatowych w Koniecznie i na Dniach Otwartych Drzwi w Modliszewicach.


POWIATOWA KAPELA WŁOSZCZOWSKA

Powiatowa Kapela Włoszczowska została założona w 1999 roku i aktualnie gra w niej 5 osób: Marian Szczepanik (kierownik), Jan Bugajniak, Kazimierz Sobczyk, Wacław Dutkiewicz i Czesław Cieślik. Jej występy uświetniają uroczystości na terenie powiatu, gminy oraz województwa. Kapela bierze udział w okolicznościowych festynach, przeglądach kapel i zespołów, dniach strażaka, dożynkach powiatowych i gminnych. Gościnnie występowali w audycji radia Kielce "Na przypiecku" oraz w Kieleckim Domu Kultury na uroczystościach z okazji 40-lecia Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury. W 2003 roku Powiatowa Kapela Włoszczowska reprezentowała powiat włoszczowski na Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Staszowie.
W 2012 r. Kapela w nowych strojach wystąpiła na Dożynkach Powiatowych we Włoszczowie. Zagrała również podczas trzech imprez organizowanych w ramach "Jesiennych Spotkań z Kulturą Ludową": Włoszczowskich Targach Runa Leśnego, III Powiatowym Konkursie na Potrawę Regionalną i Przeglądzie Piosenki Biesiadnej, podczas którego zdobyła I miejsce w kategorii "Zespoły muzyczne, kapele (instrumentaliści)".

 

CHÓR

Chór Seniora "NIEZASTĄPIENI" z Włoszczowy

Chór Seniora "Niezastąpieni" działa przy Domu Kultury we Włoszczowie. Został założony w 1975 roku, a pierwszymi dyrygentami byli Jan Kotyza i Teresa Przeniosło. Od siedemnastu lat chór prowadzi Mieczysław Król.
Chór ma bogaty repertuar - ponad 150 pieśni i piosenek patriotycznych, religijnych, biesiadnych i ludowych.
"Niezastąpieni" prezentują się na uroczystościach państwowych i kościelnych, a także biorą udział w przeglądach i konkursach. Do najważniejszych występów należą: Świętokrzyskie jakie cudne, Dni Włoszczowy, Dymarki Świętokrzyskie, Wojewódzkie Święto Muzyki Cecyliada, Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek, Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek, Konkurs Pieśni Maryjnej, Dożynki Powiatowe. Chór koncertował w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, Sanktuarium w Krakowie na Łagiewnikach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Licheniu, Świętej Lipce i Gietrzwałdzie.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-24
Data publikacji:2016-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:16065