Gospodarka wodna

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Wody powierzchniowe
  Pod względem hydrograficznym powiat włoszczowski leży w lewostronnym dorzeczu rzeki Wisły. Przez obszar powiatu przebiega ważny wododział rozgraniczający zlewnie Nidy i Pilicy. Najważniejszymi rzekami są: Pilica, Czarna Włoszczowska, Biała Nida, Zwlecza i Czarna Struga.
  Zasoby wód powierzchniowych powiatu uzupełniają: zbiorniki wodne, stawy rybne, cieki, kanały i rowy. W ramach dużej retencji (powyżej 5 mln m3) powiat nie posiada żadnego zbiornika. Pozostałe zbiorniki wodne tworzą tzw. małą retencję wód.

  Zbiornik retencyjny Klekot Czarna Włoszczowska  Zbiorniki wodne w powiecie włoszczowskim

  Gmina Nazwa zbiornika Funkcja
  Krasocin Krasocin retencyjny
  Radków Zbiornik kapielisko (Chycza, Oksa)
  Kossów
  rekreacyjny
  piętrzący dla celów młynarskich
  Włoszczowa Kuzki
  Łachów
  Łachów
  Czarnca
  Czarnca-Klekot
  Czarnca
  Rogienice
  Rogienice
  Kurzelów
  Kurzelów
  Jeżowice-Nadolnik
  Dąbie
  Konieczno
  retencja, ochrona źródeł
  retencja
  retencja, amat. połów ryb
  retencja, amat. połów ryb
  retencja, amat. połów ryb
  retencja, amat. połów ryb
  retencja, p. pożarowy
  retencja, amat.połów ryb
  retencyjny
  retencja, ochrona źródeł
  retencyjny
  retencyjny
  retencja, p. pożarowy
  Kluczewsko Bobrowska Wola
  Nowiny
  retencyjny
  retencyjny


  Oprócz zbiorników retencyjnych na obszarze powiatu znajduje się kilkanaście kompleksów stawów rybnych o łącznej powierzchni 579,73 ha.

  Stawy rybne

  Gmina Powierzchnia stawów [ha]
  Krasocin 24,15
  Secemin 121,94
  Radków 348
  Włoszczowa 65,08
  Kluczewsko 19,76
  Moskorzew 0,8
    579,73

  Istniejące zbiorniki wodne na obszarze powiatu mają głównie przeznaczenie retencyjne i rolnicze. Są niezbędne do utrzymania stałego poziomu wód gruntowych, stanowią również źródło zasilania wód podziemnych. Łagodzą skutki ekstremalnych zjawisk takich jak susza czy powódź. Lokalnie są również wykorzystywane do celów rekreacyjnych.

  Wody podziemne
  Powiat włoszczowski położony jest na zbiornikach wód podziemnych:

  • GZWP (Głównych Zbiorników Wód Podziemnych) nr 408 i 409 - Niecka Miechowska,
  • GZWP nr 416 - Małogoszcz.
  Zbiorniki wód podziemnych nr 408 i 409 są chronione poprzez wyznaczone w dokumentacjach hydrogeologicznych obszary ochronne, na których obowiązuje system zakazów, nakazów i ograniczeń. Natomiast zbiornik GZWP nr 416 - Małogoszcz, zlokalizowany w północno-wschodniej części powiatu, nie ma wyznaczonych stref ochrony. Zbiornik ten, tak jak wszystkie wody podziemne, podlega ochronie zgodnie z art. 98 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13464