WFOŚiGW

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Konkurs „Mój Powiat – Moja Ekoprzestrzeń”

Przejdź do - Konkurs „Mój Powiat – Moja Ekoprzestrzeń”

14 czerwca 2021 roku została podpisana umowa dotacji pomiędzy Powiatem Włoszczowskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: Powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem: Mój powiat – Moja ekoprzestrzeń”.

Powiatowy konkurs plastyczny „Smog wrogiem człowieka”

Przejdź do - Powiatowy konkurs plastyczny „Smog wrogiem człowieka”

27 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa dotacji pomiędzy Powiatem Włoszczowskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: Powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem: Smog wrogiem człowieka”.

Nagrody w postaci aparatów cyfrowych, tabletów i dysków przenośnych dla laureatów I, II i III miejsc ww. konkursu, zostały ufundowane z budżetu powiatu włoszczowskiego, a także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Całkowity koszt kwalifikowany zakupu przedmiotowych nagród wyniósł 3 516,00zł, w tym dofinasowanie ww. zadania w formie dotacji z WFOŚiGW w Kielcach stanowić będzie 72,92% kosztów kwalifikowanych tj. 2 563,87 zł.

Artykuł nt. konkursu dostępny na stronie internetowej: http://www.powiat-wloszczowa.pl/index.php?c=article&id=1923 

12 listopada 2019

„Głęboka Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”

Przejdź do - „Głęboka Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”

6 września 2018 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Powiatem Włoszczowskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie wkładu własnego Powiatu do zadania: „Głęboka Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”. Zadanie  to wspólfinansowane jest  również z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

16 października 2018

„Konkurs wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu włoszczowskiego”

Przejdź do - „Konkurs wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu włoszczowskiego”

W dniu 20 października br. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła się XVI edycja „Konkursu wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu włoszczowskiego”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-21
Data publikacji:2016-10-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9942