Rada Powiatu Włoszczowskiego

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zbigniew Matyśkiewicz - Przewodniczący Rady

Aneta Jończyk - Wiceprzewodnicząca

Jarosław Krzyżanowski - Wiceprzewodniczący

 

 • Dariusz Czechowski
 • Małgorzata Gusta
 • Zbigniew Hamera
 • Łukasz Karpiński
 • Zbigniew Krzysiek
 • Leopold Kwapisz
 • Krzysztof Malinowski
 • Dariusz Mietelski
 • Irena Orzechowska
 • Sławomir Owczarek
 • Rafał Pacanowski
 • Paweł Strączyński
 • Jerzy Suliga
 • Anna Szczukocka

 

  KOMISJE STAŁE RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO:


 

Komisja Budżetu, Środowiska i Mienia Komunalnego

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, a także z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej,  ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego.

 
 • Zbigniew Krzysiek
 • Leopold Kwapisz
 • Krzysztof Malinowski
 • Sławomir Owczarek
 • Paweł Straczyński
 • Jerzy Suliga

- Przewodniczący Komisji
 

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, a także opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej, turystyki oraz promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy.

 
 • Anna Szczukocka
 • Małgorzata Gusta
 • Zbigniew Hamera
 • Aneta Jończyk
 • Łukasz Karpiński
 • Jarosław Krzyżanowski
 • Leopold Kwapisz
 • Rafał Pacanowski
- Przewodnicząca Komisji
 

Komisja Rewizyjna

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

 
 • Dariusz Mietelski
 • Anna Szczukocka
 • Irena Orzechowska
- Przewodniczący Komisji
 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przedmiot działania: przeprowadzenie postępowania w celu zbadania zasadności skarg składanych na działania Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

 
 • Krzysztof Malinowski
 • Dariusz Mietelski
 • Irena Orzechowska
- Przewodniczący Komisji

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-10
Data publikacji:2016-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:20832