Współpraca z NGO

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie "Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r." - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktaów prawa miejscowego w dzidzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"
Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r." - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2020"
Zarządzenie Nr 38/15 Starosty Włoszczowskiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Rady Konsultacyjnej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zarządzenie Nr 39/15 Starosty Włoszczowskiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia "Wspólnej Polityki Informacyjnej Samorządu Powiatu Włoszczowskiego i Organizacji Samorządowych"
Zarządzenie Nr 40/15 Starosty Włoszczowskiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru "Ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w powiecie włoszczowskim"
Zarządzenie Nr 41/15 Starosty Włoszczowskiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru ogłoszenia o zasadach przyznawania przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego dotacji na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zarządzenie Nr 44/15 Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-24
Data publikacji:2016-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10628