Położenie

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Powiat włoszczowski położony jest w zachodniej części województwa świętokrzyskiego i zajmuje powierzchnię 908 km2. W skład powiatu wchodzi 6 gmin:

 • miasto i gmina Włoszczowa
 • gmina Kluczewsko
 • gmina Krasocin
 • gmina Moskorzew
 • gmina Radków
 • gmina Secemin.

Ośrodkiem powiatowym jest położone centralnie miasto Włoszczowa, skupiające funkcje usługowo-przemysłowe oraz administracyjne.  

Położenie komunikacyjne sprawia, że blisko stąd do ośrodków przemysłowych i regionalnych: 62 km do Kielc, 75 km do Częstochowy, 125 km do Katowic, 130 km do Krakowa, 140 km do Łodzi, 210 km do Warszawy. Przez południowe krańce powiatu przebiega droga krajowa nr 78, łącząca Kielce z Częstochową i Katowicami. Główny węzeł dróg krajowych krzyżuje się w centrum powiatu - we Włoszczowie. Z tego miejsca drogą nr 785 można dojechać do Radomska, drogą nr 742 do Piotrkowa Trybunalskiego, drogą nr 786 do Kielc, drogą nr 742 do Jędrzejowa, drogą nr 786 do Częstochowy, a 795 do Katowic.

Powiat włoszczowski graniczy z 6 innymi powiatami:

 • od północy powiatem koneckim
 • od północnego-wschodu powiatem kieleckim
 • od południa i południowego-wschodu powiatem jędrzejowskim
 • od zachodu powiatem zawierciańskim i częstochowskim (woj. śląskie)
 • od północnego-zachodu powiatem radomszczańskim (woj. łódzkie).

Południkową i równoleżnikową rozciągłość powiatu określają współrzędne geograficzne: na północy 51o04'30" N, na południu 50o37'15" N, na wschodzie 20o14'35" E, na zachodzie 19o42'25" E. Rozciągłość południkowa wynosi zatem 27'25", a równoleżnikowa - 32'10".

Powiat włoszczowski wchodzi w skład prowincji Małopolskiej, podprowincji Wyżyny Środkowo-Małopolskiej i markoregionu - Wyżyny Przedborskiej. Wyróżnia się tu pięć mezoregionów: Nieckę Włoszczowską (obejmującą zachodnią i środkową część powiatu - po obu stronach Pilicy), Pasmo Przedborsko - Małogoskie (jego środkowa i północno-wschodnia część znajduje się na terenie powiatu), Wzgórza Opoczyńskie i Wzgórza Łopuszańskie (obejmujące północny i północno - wschodni fragment powiatu) oraz Płaskowyż Jędrzejowski (położony w południowo - wschodniej części powiatu i oddzielony od Niecki Włoszczowskiej rzeką Białą Nidą).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13993