Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,  mogą być przyznawane za osiągnięcia lub działalność twórczą, artystyczną, na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury, pielęgnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej, które mają istotne znaczenie i przyczyniają się do wzbogacenia życia kulturalnego Powiatu Włoszczowskiego, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego. Działalność i osiągnięcia  muszą mieć charakter co najmniej ponadgminny.

Nagrody  mogą otrzymywać osoby fizyczne lub prawne, a także inne podmioty działające na terenie Powiatu Włoszczowskiego lub z nim związane, za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe. 

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września każdego roku. Wnioski należy składać w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (ul. Wiśniowa 10).

Szczegółowe regulacje dotyczące tej formy wyróżnienia zostały określone w uchwale Nr VII/53/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. - w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także określenia warunków i trybu ich przyznawania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31 maja 2019r. pod poz. 2332. 

   
 
W latach 2002 - 2022 nagrodę Starosty Włoszczowskiego
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury otrzymali:

 

Lp. Imię i Nazwisko Rok
1. Adam Czopek 2002
2. Zdzisław Purchała 2002
3. Zbigniew Leoniak 2002
4. Stanisław Janaczek 2002
5. Krystyna Dąbrowska 2003
6. Maria Dudkiewicz 2003
7. Mieczysław Król 2003
8. Agnieszka Szymczyk 2003
9. Tadeusz Stolarski 2004
10. Ks. Daniel Wojciechowski 2004
11. Andrzej Kowalczyk 2004
12. Mieczysław Guździoł 2004
13. Władysława Jarmuda 2005
14. Eugeniusz Pudło 2005
15. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Krasocin 2006
16. Chór "Niezastąpieni" 2006
17. Zespół Ludowy "Złoty Kłos" z Secemina 2006
18. Zespól Ludowy "Przepióreczka" z Żelisławic 2006
19. Zespół Muzyczny "Dzierzgowianie" z Dzierzgowa 2006
20. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Dobromierz 2007
21. Orkiestra Strażacka z Oleszna 2007
22. Jan Chmielewski 2008
23. Zygmunt Fatyga 2008
24. Zespół Taneczny Mażoretek "Aplauz" 2008
25. Zespół Ludowy "Stokrotki" z Czarncy 2008
26. Ireneusz Gliściński 2009
27. Violetta Łata 2009
28. Powiatowa Kapela Włoszczowska 2009
29. Czesław Malinowski 2010
30. Marian Robak 2010
31. Dominika Bałazińska 2010
32. Małgorzata Kotulska 2010
33. Stanisław Janaczek 2011
34. Zespół Taneczny Mażoretek "Aplauz" 2011
35. Artur Szczukocki 2011
36. Katarzyna Wydra i Barbara Łepkowska - Plenerownia.
Studio projektów kulturalnych
2011
37. Mieczysław Król 2012
38. Agnieszka Malinowska 2012
39. Ewa Napora 2012
40. Leopold Kwapisz 2012
41. Cezary Świetlicki 2013
42. Hubert Bąk 2013
43. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy DK we Włoszczowie 2013
44. Ryszard Kowalczyk 2013
45. Bartłomiej Robak 2014
46. Adam Czopek 2014
47. Zespół FINIS MUNDI 2014
48. Krzysztof Bałaziński 2014
49. Ks. Daniel Wojciechowski 2015
50. Teresa Ostrowska 2015
51. Zbigniew Woldański 2015
52. Iwona Dusza 2015
53. Teresa Trepka 2015
54. Roman Kaczmarek 2016
55. Zdzisław Dudek 2016
56. Chór Niezastąpieni 2016
57. Paweł Rydz 2016
58. Mieczysław Guździoł 2017
59. Maria Dudkiewicz 2017
60. Henryk Koza 2017
61. Zespół Ludowy "Moskorzewianie" 2017
62. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Domu Kultury we Włoszczowie 2019
63. Koło Gospodyń Wiejskich z Występ 2019
64. Ewa Napora 2019
65. Piotr Kuśmierczyk 2019
66. Artur Frączek 2019
67. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rączki "Pokolenie Aktywnych" 2019
68. Marek Klapa 2020
69 Jarosław Dragan 2020
70. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie 2020
71. Adam Szałowski 2020
72. Łukasz Kopera 2020
73. ks. prałat Zygmunt Pawlik 2020
74. Teresa Kącka 2021
75. Koło Gospodyń Wiejskich z Występ 2021
76.  Zdzisław Purchała 2021
77.  Damian Piaszczyński

2021

78. Powiatowa Kapela Włoszczowska

2021

79. Teresa Ostrowska

2022

80. Chór Niezastąpieni 2022
81. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie 2022
82. Młodzieżowa Orkiestra Dęta we Włoszczowie 2022
83. Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich we Włoszczowie 2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-24
Data publikacji:2016-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12518