„Projekt scalenia gruntów wsi BICHNIÓW, gmina Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 stycznia 2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Powiat Włoszczowski realizuje Operację pn.: „Projekt scalenia gruntów wsi BICHNIÓW, gmina Secemin, 

powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Całkowita wartość dofinansowania: 5 723 772 zł

Poziom pomocy ze środków EFRROW: 3 642 036,12 zł

Zakres pomocy obejmuje opracowanie projektu scalenia gruntów we wsi Bichniów oraz zagospodarowanie poscaleniowe, w tym: tworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, a także wykonanie zadań wpływających na regulacje stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.  Głównym celem poddziałania jest wydzielenie nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, poprzez zmniejszenie ilości małych rozproszonych działek składających się na gospodarstwo rolne i powiększenie ich średniej wielkości.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:2398