Pomoc uchodźcom z Ukrainy - Powiat Włoszczowski

Powiat Włoszczowski

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Dofinansowanie pobytu cudzoziemców z Ukrainy na terenie Powiatu Włoszczowskiego

9 maja 2023 r.

Powiat Włoszczowski zgodnie z umową Nr 20/IV/2023 zawartą w dniu 20 kwietnia 2023 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Włoszczowskim otrzymał dofinansowanie na zadanie polegające na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przebywających w Hotelu Camelia  (Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew).

 
Dofinansowanie pobytu cudzoziemców z Ukrainy na terenie Powiatu Włoszczowskiego

12 kwietnia 2023 r.

Powiat Włoszczowski zgodnie z umową Nr 20/III/2023 zawartą w dniu 20 marca 2023 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Włoszczowskim otrzymał dofinansowanie na zadanie polegające na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przebywających w Hotelu Camelia  (Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew).

 
Dofinansowanie pobytu cudzoziemców z Ukrainy na terenie Powiatu Włoszczowskiego

6 marca 2023 r.

Powiat Włoszczowski zgodnie z umową Nr 20/II/2023 zawartą w dniu 13 lutego 2023 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Włoszczowskim otrzymał dofinansowanie na zadanie polegające na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przebywających w Hotelu Camelia  (Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew).

 
Dofinansowanie pobytu cudzoziemców z Ukrainy na terenie Powiatu Włoszczowskiego

9 lutego 2023 r.

Powiat Włoszczowski zgodnie z umową Nr 20/I/2023 zawartą w dniu 23 stycznia 2023 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Włoszczowskim otrzymał dofinansowanie na zadanie polegające na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przebywających w Hotelu Camelia  (Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew).

 

 

Podsumowanie pomocy  dla uchodźców z terenu Ukrainy w okresie od marca 2022 r. do grudnia 2022 r. na terenie Powiatu Włoszczowskiego
Powiat Włoszczowski pomaga uchodźcom z Ukrainy

9 lutego 2023r.

W tym miesiącu (luty 2023 r.) minie rok od wybuchu wojny na Ukrainie. Wszyscy pamiętamy tłumy uchodźców wojennych na polskiej granicy, których część trafiła także na teren powiatu włoszczowskiego. Powiat i mieszkańcy od razu ofiarnie ruszyli im z pomocą, która trwa do dziś.

W związku z powstałą sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia przybywających cudzoziemców Wojewoda Świętokrzyski w 2022 r. zawarł z Powiatem Włoszczowskim umowy w sprawie finansowania zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców. W ramach tego Funduszu Pomocy nasz Powiat  otrzymał w okresie od marca do grudnia 2022 r. dotację w ogólnej kwocie 491 100,00 zł na sfinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem. Zadanie, zgodnie z wytycznymi Wojewody, realizuje Hotel Camelia w Lubachowach. Obecnie Powiat Włoszczowski realizuje też projekt pod nazwą „Świętokrzyskie dla Ukrainy” którego zadaniem jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa i adaptacja do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy. Projekt realizuje wielowymiarowe wsparcie m.in. naukę języka polskiego, udzielanie porad prawnych oraz psychologicznych, usługi tłumacza oraz tłumaczenia dokumentów, opiekę nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną w trakcie korzystania ze wsparcia przez uczestnika Projektu, a także pomoc socjalno-bytową.

„Nasza pomoc w ciągu tego roku musiała przejść z fazy wielkiego spontanicznego zrywu serc w bardziej racjonalną, świadomą i skoordynowaną. To się nam udało dzięki ścisłej współpracy Powiatu Włoszczowskiego z Wojewodą Świętokrzyskim i Marszałkiem Województwa” podsumowuje działania na rzecz uchodźców Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski.

 

Świętokrzyskie dla Ukrainy

12 lipca 2022 r.

Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską i zamieszkują na obszarze Województwa Świętokrzyskiego   do   skorzystania z pomocy udzielanej w Centrum Pomocy Uchodźcom we Włoszczowie. 

Oficjalnego otwarcia Centrum Pomocy Uchodźcom, które mieści się w budynku Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42) dokonali w dniu 11 lipca br. Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski i Członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta.

W Centrum można otrzymać

Centrum Pomocy Uchodźcom (CPU) jest czynne codziennie w godzinach:

 

Podpisanie umowy w sprawie zorganizowania zakwaterowania w powiecie włoszczowskim dla cudzoziemców z terenu Ukrainy

8 kwietnia 2022 r.

Dnia 8 kwietnia 2022 r. podpisana została umowa w sprawie zorganizowania zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy. Umowę z Salą bankietową CAMELIA Żmuda Spółka Jawna reprezentowaną przez Pawła Żmudę w imieniu Powiatu podpisali Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski oraz Łukasz Karpiński Wicestarosta Włoszczowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Agnieszki Górskiej.

-„Powiat Włoszczowski od początku wybuchu wojny na Ukrainie wspiera obywateli Ukrainy, którzy pełni uzasadnionych obaw o życie uciekają ze swojej ojczyzny. Jest to możliwe także dzięki rozwiązaniom systemowym, które wprowadził rząd. Dzięki temu możemy udzielić uchodźcom pomocy polegającej na zapewnieniu im lokali” – powiedział Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski.

 

Dary dla Ukrainy wyjechały dziś z Włoszczowy

 16 marca 2022 r.

16 marca 2022 r. z magazynu na dary dla Ukrainy, który zorganizowano w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie wyruszył do Kielc transport z opatrunkami, lekami i innymi środkami medycznymi, żywnością, ubraniami, środkami ochrony osobistej, środkami higienicznymi, kocami, śpiworami i pościelą.

Rzeczy zostaną przekazane do Magazynu Caritas w Kielcach, skąd w najbliższych dniach ruszy kolejny transport do Lwowa i okolicznych miejscowości. Tam dary zostaną przepakowane i trafią do szpitali, do żołnierzy i osób potrzebujących.

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom powiatu włoszczowskiego, którzy przekazali dary dla Ukrainy, pracownikom starostwa i stażystom za pracę przy sortowaniu darów, panu Igorowi - ukraińskiemu pracownikowi  ZPUE S.A., który pracuje w magazynie jako wolontariusz, firmie ZPUE S.A. za nieodpłatne udostepnienie ciężarówki i dostarczenie darów do Kielc.

Nadal można przynosić dary do punktów zbiórek zorganizowanych na terenie każdej gminy lub bezpośrednio do magazynu Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Oprócz darów, które trafią na Ukrainę można też przekazać rzeczy, które przydadzą się uchodźcom, którzy już trafili do naszego powiatu i którzy mają przyjechać w najbliższym czasie. Będzie potrzebna żywność długoterminowa, zeszyty i przybory szkolne.

Zbiórka darów dla osób potrzebujących z Ukrainy i na Ukrainie

 28 lutego 2022 r.

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ogłasza zbiórkę darów dla osób potrzebujących z Ukrainy i na Ukrainie. Jeśli chcesz pomóc, przynieś do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (sala narad na parterze): środki higieny i czystości; śpiwory, koce, karimaty, żywność z długim terminem przydatności do spożycia, latarki, zapałki itp.

UWAGA!!!

Na razie nie zbieramy odzieży.

Magazyn w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie będzie czynny w godzinach pracy urzędu:
- poniedziałek 7.30 – 17.30
- wtorek, środa, czwartek 7.30 – 15.30
- piątek 7.30 – 13.30
 
Dary możesz przekazać do Starostwa lub do punktów zbiórki zorganizowanych na terenie Twojej gminy.

Gminy zgromadzone produkty przekażą do Starostwa, gdzie będą sortowane i pakowane do transportu, a następnie przekazane do zbiorczego punktu prowadzonego przez wojewodę. Wojewoda zorganizuje transport masowy bezpośrednio na granicę polsko-ukraińską.

Koordynatorem przekazywania pomocy przez granicę jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Lista produktów, które można ofiarować:

Środki higieny i czystości:

Żywność:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-02-09
Data publikacji:2023-02-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:789